Checklista vid dödsfall

Följande måste dödsboet göra:

 • Informera om dödsfallet.
 • Planera begravning – begravning ska ske inom en månad.
 • Skicka bouppteckningen till Skatteverket inom 3 månader.
 • Arvskifte och dela upp arv.
 • Avsluta konton och säga upp avtal.
 • Kontrollera att Skatteverket har rätt adress.
 • Göra en inkomstdeklaration för dödsboet senast den 1 maj.

Informera berörda om dödsfallet

 • Informera närmast anhöriga så fort som möjligt.
 • Släkt, vänner, arbetsgivare, kollegor och grannar
 • Hemtjänst
 • Städbolag
 • Lägg ut info på Facebook, Instagram etc
 • E-post-kontakter
 • Föreningar

Gå igenom papper

 • Öppna post som kommer till den döda personen och dödsboet.
 • Samla räkningar, avtal och kontobesked.
 • Eftersända post till den som har huvudansvaret för dödsboet.

Kontakta banken

 • Kontakta den avlidnas bank om räkningar och avsluta autogiro.
 • Skriv en fullmakt till den eller de personer som ska sköta dödsboets ekonomi.
 • Avsluta den avlidnas konton efter arvskifte.

Deklaration

 • Deklarera den avlidnas firma.
 • Avsluta den avlidnas konton efter arvskifte.
 • Kontrollera att Skatteverket har rätt adress.
 • Gör en inkomstdeklaration för dödsboet, Skatteverket skickar en blankett till dödsboets adress när det är dags.

Post och adressändring

 • Anmäl eftersändning till den som tar hand om dödsboet.

Bouppteckning

 • Avgör om du ska göra bouppteckningen själv eller anlita professionell hjälp.
 • Ta reda på om den avlidna hade särskilda önskemål om vem som ska sköta bouppteckningen.
 • Ta reda på om den avlidna hade något nedtecknat – ett testamente, ett arkiv eller vårt eget Vita brev.
 • Gör en bodelning efter bouppteckningen, om den avlidna var sambo och inte gift.
 • Skriv en arvskifteshandling efter att bouppteckningen är klar, om det finns flera arvingar.
 • Bouppteckningen ska göras senast tre månader efter dödsfallet och vara Skatteverket tillhanda senast 4 månader efter dödsfallet.

Intyg, fullmakter och ersättningar

 • Beställ dödsfallsintyg med släktutredning via Skatteupplysningen, 0771-567 567, eller via Fria Begravningsbyrån.
 • Skaffa vårdnadsintyg om du ska ta hjälp av någon som inte finns med i släktutredningen.
 • Skriv en fullmakt om en person ska sköta dödsboet när det finns flera dödsbodelägare.

Ekonomisk ersättning

 • Ta reda på om du har rätt till ekonomisk ersättning från grupplivförsäkring via den avlidnas arbetsgivare.
 • Ta reda på om du har rätt till ekonomisk ersättning från försäkringar.
 • Ta reda på om du har rätt till bostadsbidrag eller bostadstillägg från Försäkringskassan. Det måste du ansöka om själv.
 • Ta reda på om du som är pensionär har rätt till bostadstillägg för pensionärer från Pensionsmyndigheten. Det måste du ansöka om själv.

Begravning

 • Hade den avlidna särskilda önskemål om begravning? Vita brevet, Livsarkivet eller motsvarande?
 • Ta reda på om det finns någon begravningsförsäkring.
 • Boka tid för möte på Begravningsbyrå för att beställa transporter, planera ceremonin och så vidare. Läs mer här
 • Dödsboet betalar begravningen. Samla därför kvitton för utgifter kring begravning. Finns inte medel i dödsboet går kommunen in och bidrar.

Avtal, prenumerationer och abonnemang

 • Avsluta abonnemang för telefon.
 • Säg upp eller överför avtal för el, sophämtning, internet, tv.
 • Säg upp eller överför hemförsäkring och andra försäkringar.
 • Säg upp eller överför eventuella hyresavtal.
 • Avsluta abonnemang för telefon.
 • Om den avlidna hade gravrätt, flytta över den till en levande person.
 • Blogg och personliga sidor på internet.
 • Facebook.
 • Instagram.
 • Twitter.
 • LinkedIn.
 • Andra sociala medier.
 • Streamingtjänster för musik och film.
 • Vi hjälper er att avsluta sociala medier för 1250:-

Medlemskap

 • Föreningar.
 • Streamingtjänster för musik och film.
 • Medlemskap i organisationer.
 • Bokklubb.
 • Bonusmedlemskap.

Lån och bankkonton

 • Kontakta banken för att lösa eller skriva över bolån.
 • Kontakta banken för att avsluta dödsboets bankkonton.

Ägarbevis och lagfart

 • Ändra lagfart till annan person om den avlidna hade fastighet. Ansök om lagfart hos Lantmäteriet.
 • Ändra ägarbevis för den avlidnas fordon hos Trafikverket.

Hem och hushåll

 • Om den avlidna bodde ensam, töm kylskåp, sopor och postlåda.
 • Ta hand om husdjur.
 • Om den avlidne bodde ensam, sänk värmen i bostaden.
 • Om den avlidna bodde ensam, förebygg inbrott exempelvis med timer till belysning.
 • Samla in reservnycklar.
 • Städa och töm den dödas bostad.
 • Om fler personer bor på den avlidnas adress, kontakta hyresvärd för att skriva nytt hyreskontrakt.
 • Städa och töm den avlidnas bostad inför försäljning eller uppsägning av hyreskontrakt.
 • Kontakta försäkringsbolag för att avsluta eller flytta hemförsäkring.
 • Kontakta mäklare för att sälja den avlidnas fastighet inför arvskifte.

Spara och sortera papper och post

 • Öppna den post som kommer till dödsboet.
 • Samla dödsboets räkningar, avtal och kontobesked i en mapp eller pärm.
 • Spärra direktreklam som kommer med anledning av dödsfallet.

Vård och hjälpmedel

 • Hämta den avlidnas tillhörigheter på sjukhus.
 • Återlämna hjälpmedel och larm.
 • Lämna överbliven medicin på apotek.

Annat att göra

 • Flytta felparkerad bil.
 • Makulera den avlidnas id-kort, pass och körkort.
 • Hämta inlämnad tvätt och saker på reparation.
 • Se till båt, fritidshus, kolonilott.

Källa: EfterlevandeguidenF

Boka ett möte

eller få en kostnadsfri rådgivning