Personuppgiftshantering (GDPR)

Insamling

När du kontaktar oss via formulär på hemsida, ringer eller på annat sätt meddelar dig till oss
samtycker du till att vi får behandla dina personuppgifter. Samtycket gäller för de uppgifter du
lämnar till oss genom skriftlig eller muntlig kommunikation. Uppgifter som kan behövas för
utförande av vår tjänster kan i vissa fall även samlas in från myndigheter,

Hantering och syfte

Personuppgifter hanteras i syfte att kunna administrera och tillhandahålla tjänster till dig.
De uppgifter vi samlar in och hanterar görs utifrån rättslig förpliktelse, samtycke, avtal samt vårt
berättigade intresse för att kunna bedriva vår verksamhet. Du kan när som helst kontakta oss för
att ändra eller radera de uppgifter som vi av rättslig förpliktelse inte behöver spara.

Lagringstid

Företaget kommer årligen att genomföra en bedömning om ändamålet med behandlingen av
personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna
kvarstår kommer uppgifterna att raderas, så länge vi av rättsliga skäl inte är skyldiga att behålla
uppgifterna.

Ansvar

Fria Begravningsbyrån AB, , är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina uppgifter
behandlas i enlighet med GDPR. Avtal avseende personuppgiftsbiträde tecknas med de
samarbetspartners som företaget har, i de fall de hanterar personuppgifter som företaget är
ansvariga för.
Om du har frågor kring behandlingen av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på
Info@friabegravningsbyrån.se eller 010- 750 06 65
Du har alltid rätt att kostnadsfritt begära information om användningen av de personuppgifter
som rör dig. På din begäran eller på eget initiativ kan vi rätta eller radera uppgifter.

Fria Begravningsbyrån
Albektsvägen 125c
603 53 Norrköping

Info@friabegravningsbyran.se
010 – 750 06 65