Kremationsbegravning

Vid en kremationsbegravning sker det personliga avskedstagandet under ceremonin i kyrkan eller kapellet. Kistan med den avlidne kremeras sedan och askan förvaras i en urna i väntan på att gravsättning äger rum. När den avlidne eller närstående valt minneslund sker gravsättning utan anhörigas närvaro. Vid gravsättning i urngrav eller askgravlund är anhöriga oftast närvarande. Vi på Fria Begravningsbyrån medverkar gärna vid gravsättningen med diktläsning och några ord på vägen.

Jordbegravning

Vid en jordbegravning bärs kistan ut i slutet av ceremonin för att sänkas i graven. Det personliga avskedstagandet äger rum vid graven i de flesta fall. Om önskemål finns kan avsked ske i kyrkan eller kapellet innan utbärningen.

Akt med urna

Vid en begravningsgudstjänst eller borgerlig akt med urna har kremationen ägt rum i förväg. Om urnan ska gravsättas i urngrav eller askgravlund är det möjligt att avsluta ceremonin med att tillsammans gravsätta urnan och låta det personliga avskedet äga rum vid graven.

Kyrklig begravning

När den avlidne har varit medlem i Svenska kyrkan är det vanligast med en kyrklig begravning. Den kan hållas i kyrkan eller i ett kapell. Inför begravningsgudstjänsten har anhöriga möjlighet att samtala med prästen om griftetalet, val av psalmer, orgelmusik och eventuella önskemål.

Vid en kremationsbegravning äger avskedet rum i kyrkan/kapellet, oftast under stämningsfull musik och vid en jordbegravning bärs kistan ut och avskedstagandet sker vid graven.

Även vid en akt med urna, då kremationen ägt rum i förväg, kan begravningsgudstjänsten avslutas med att urnan bärs ut till gravsättning och avskedstagandet sker vid graven.

Detta är Svenska kyrkans ordning

 • Klockringning
 • Orgelmusik
 • Ev. solosång el. musik
 • Psalm
 • Griftetal
 • Överlåtelsen
 • Bibelläsning
 • Psalm
 • Begravningsbön
 • Herrens bön
 • Psalm
 • Avskedstagande
 • Välsignelsen
 • Ev. solosång el. musik
 • Orgelmusik
 • Klockringning

Borgerlig begravning

En ceremoni där var och en fritt kan välja hur begravningsakten skall utformas. Den borgerliga ordningen går bra att använda oavsett vad den avlidne haft för tro i livet, med eller utan kristna förtecken. Det kan vara kremationsbegravning eller jordbegravning.

Ett kapell är den vanligaste platsen för borgerlig begravning med en borgerlig officiant som håller i akten men det kan också vara någon anhörig, arbetskamrat eller annan person som förrättar begravningen. Akten kan även genomföras utomhus, i hemmet eller på annan plats om det är praktiskt möjligt. En borgerlig akt med urna blir allt vanligare, då sker kremationen i förväg.

Exempel på en borgerlig ceremoniordning

 • Inledningsmusik
 • Välkomnande ord av officianten
 • Sång eller musik
 • Diktläsning
 • Minnestal
 • Avskedsord, en tyst minut eller ljuständning
 • Avskedstagande för gästerna
 • Sång, musik el. diktläsning
 • Avslutande ord
 • Avslutningsmusik

Sång och musik

För de flesta har musiken en stor betydelse i begravningsceremonin. I musiken ryms känslor, minnen och igenkänning som gör stunden personlig och stämningsfull.

Vid en begravningsgudstjänst följs Svenska kyrkans ordning, orgelmusik och psalmer väljs i samråd med prästen.

Vid en borgerlig begravningsakt ges en större frihet att själv utforma ceremonin efter egna önskemål och ibland finns det sångsolister och musiker i bekantskapskretsen.

På Fria Begravningsbyrån har vi ett stort kontaktnät med skickliga sångsolister, musiker och borgerliga officianter, vi hjälper er gärna med bokningen.

Minnesstund

Efter begravningen kan en minnesstund hållas för inbjudna gäster, de allra närmaste eller vara öppen för alla med föranmälan till begravningsbyrån. Under minnesstunden får de närvarande möjlighet att dela minnen av den avlidne och ge varandra stöd i sorgen. I vissa fall kan stunden innehålla inslag av sång och musik.

Vi på Fria Begravningsbyrån ombesörjer gärna bokning av lämplig lokal, catering eller restaurang. Er begravningsrepresentant deltar gärna som värd vid minnesstunden om ni önskar.

Programblad

Till begravningen kan vi trycka programblad som är ett stöd under ceremonin och för många ett fint minne att ta med sig. Det finns många symboler att välja på och går även att utforma med personligt foto, dikt eller någon personlig text, allt efter önskemål.